OSD - Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Getiri

osd Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0769 29.7987 0.0152 0.0480
Haftalık 0.41 22.76 0.24 0.26
Aylık 1.68 21.38 1.13 0.99
Yılbaşından bugüne 7.50 16.24 6.10 4.58
Son 1 Yıl 13.46 14.26 11.18 9.63

* Kıstas: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.

Strateji

Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu, ağırlıklı şirket bonoları olmak üzere banka , banka iştirakleri, ve hazine bonoları gibi faiz getirisi olan enstrümanlara yatırım yapar. Değişen faiz ortamlarında vadeyi belirli sınırlarda tutarak kıstası üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyü oluşturulurken yüksek getirinin yanı sıra likidite göz önünde bulundurulmakta ve sermayesi güçlü şirket bonoları tercih edilmektedir.

Risk ve Performans (%)

osd Mevduat Eşleniği* Kıstas** KYD Mevduat
Endeksi (TL)
En iyi ay getirisi 1.391 1.473 0.014 0.884
En kötü ay getirisi -0.057 -0.060 0.002 0.168
Pozitif getirili ay oranı
(+ ay / toplam ay)
19 / 20 19/20 20/20 37/37

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 1.215724
Fon Büyüklüğü (TL) 40,322,965
Alım Valörü T+1
Satım Valörü T+1
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.30
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)