OSD - Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Getiri

OSD Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
Endeksi (TL)
Günlük 0.0410 15.9058 0.0388 0.0297
Haftalık 0.25 13.52 0.26 0.21
Aylık 1.00 12.66 1.11 0.89
Yılbaşından bugüne 9.70 16.00 8.26 6.32
Son 1 Yıl 13.96 14.78 11.92 9.80

* Kıstas: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.

Strateji

Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu, ağırlıklı şirket bonoları olmak üzere banka , banka iştirakleri, ve hazine bonoları gibi faiz getirisi olan enstrümanlara yatırım yapar. Değişen faiz ortamlarında vadeyi belirli sınırlarda tutarak kıstası üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyü oluşturulurken yüksek getirinin yanı sıra likidite göz önünde bulundurulmakta ve sermayesi güçlü şirket bonoları tercih edilmektedir.

Risk ve Performans (%)

OSD Mevduat Eşleniği* Kıstas** KYD Mevduat
Endeksi (TL)
En iyi ay getirisi 1.420 1.503 0.014 0.885
En kötü ay getirisi -0.057 -0.060 0.002 0.158
Pozitif getirili ay oranı
(+ ay / toplam ay)
21 / 22 21/22 22/22 37/37

Fon Temel Bilgileri

Fiyat 1.240642
Fon Büyüklüğü (TL) 43,742,942
Alım Valörü T+1
Satım Valörü T+1
Yıllık Yönetim Ücreti % 1.30
Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
Risk Grubu

Fonun Varlık Dağılımı (%)