OSD - Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

  Getiri

  OSD Mevduat Eşleniği** Kıstas* KYD Mevduat
  Endeksi (TL)
  Günlük 0.0711 27.4610 0.1179 0.0309
  Haftalık 0.34 18.95 0.29 0.21
  Aylık 1.34 17.01 1.24 0.89
  Yılbaşından bugüne 2.41 19.04 2.09 1.51
  Son 1 Yıl 13.91 14.72 13.83 11.02

  * Kıstas: %60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
  ** Mevduat eşleniği hesaplanırken fon ve mevduat için ödenen stopaj oranlarının farkı göz önünde bulundurulmuştur.

  Strateji

  Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu, ağırlıklı şirket bonoları olmak üzere banka , banka iştirakleri, ve hazine bonoları gibi faiz getirisi olan enstrümanlara yatırım yapar. Değişen faiz ortamlarında vadeyi belirli sınırlarda tutarak kıstası üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyü oluşturulurken yüksek getirinin yanı sıra likidite göz önünde bulundurulmakta ve sermayesi güçlü şirket bonoları tercih edilmektedir.

  Risk ve Performans (%)

  OSD Mevduat Eşleniği* Kıstas** KYD Mevduat
  Endeksi (TL)
  En iyi ay getirisi 1.58 1.67 0.01 1.01
  En kötü ay getirisi -0.67 -0.71 0.00 0.18
  Pozitif getirili ay oranı
  (+ ay / toplam ay)
  26 / 28 26/28 28/28 37/37

  Fon Temel Bilgileri

  Fiyat 1.315393
  Fon Büyüklüğü (TL) 25,952,259
  Alım Valörü T+1
  Satım Valörü T+1
  Yıllık Yönetim Ücreti % 1.30
  Fon Yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi
  Risk Grubu

  Fonun Varlık Dağılımı (%)