KAP: VAKBN [ ] TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797712 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8AE2D21DEA
  
  
  
  HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8AE3001DEB
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-09-30 	2018-01-01 2018-09-30 	2018-07-01 2018-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	31357637000 	23477670000 	9848688000 	10860184000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	25854758000 	19492247000 	7691159000 	9044195000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	280207000 	274509000 	105116000 	75774000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	153589000 	113824000 	62534000 	33052000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	265000 	18657000 	85000 	116000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	5062396000 	3574731000 	1988990000 	1704767000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	1541078000 	635551000 	325830000 	580274000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	3521318000 	2939180000 	1663160000 	1124493000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	6422000 	3702000 	804000 	2280000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-22940899000 	-15227550000 	-6476521000 	-7558202000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-14297566000 	-10276251000 	-4342773000 	-5041215000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-1119297000 	-898261000 	-412582000 	-356264000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-4389662000 	-2122112000 	-938589000 	-1030906000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-3009877000 	-1929175000 	-783132000 	-1087340000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-116375000 	0 	0 	-40400000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-8122000 	-1751000 	-555000 	-2077000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	8416738000 	8250120000 	3372167000 	3301982000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	2931282000 	1555339000 	599991000 	1097237000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	3755099000 	2224307000 	871076000 	1375698000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	531729000 	325433000 	129978000 	181558000  
  
  
  
   	DIGER 	3223370000 	1898874000 	741098000 	1194140000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-823817000 	-668968000 	-271085000 	-278461000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-401000 	-311000 	-69000 	-169000  
  
  
  
   	DIGER 	-823416000 	-668657000 	-271016000 	-278292000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	50804000 	129584000 	12137000 	113000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	-2021808000 	578835000 	277876000 	-886812000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	239085000 	143756000 	86787000 	131357000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-2680956000 	480167000 	237616000 	-1187606000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	420063000 	-45088000 	-46527000 	169437000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	3248643000 	1180083000 	369865000 	817720000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	12625659000 	11693961000 	4632036000 	4330240000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-5807804000 	-3921887000 	-2133737000 	-1933225000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-34633000 	-1761000 	-139000 	-11151000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-2091166000 	-1608225000 	-557928000 	-747717000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-2755229000 	-2342820000 	-779133000 	-924535000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	1936827000 	3819268000 	1161099000 	735914000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	1936827000 	3819268000 	1161099000 	735914000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-414834000 	-709149000 	-176241000 	-232712000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-1212212000 	-55555000 	-461753000 	-824537000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-922387000 	-1104863000 	-858222000 	-226298000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	1719765000 	451269000 	220228000 	818123000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	1521993000 	3110119000 	984858000 	503202000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	1521993000 	3110119000 	984858000 	503202000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	1521993000 	3110119000 	984858000 	503202000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa