KAP: BRGAN [ ] BURGAN BANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797774 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8BF2312A3E
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-09-30 	2018-01-01 2018-09-30 	2018-07-01 2018-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	1914528000 	1778987000 	717482000 	598823000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	1187639000 	1199493000 	464349000 	375324000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	28511000 	25998000 	10475000 	7936000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	43351000 	75405000 	33734000 	15796000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	91888000 	22530000 	16606000 	29386000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	43587000 	34292000 	15355000 	14300000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	1184000 	1294000 	385000 	357000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	33906000 	24878000 	11163000 	11182000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	8497000 	8120000 	3807000 	2761000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	186315000 	151441000 	63479000 	58966000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	333237000 	269828000 	113484000 	97115000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-1286685000 	-1214056000 	-497330000 	-394259000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-717456000 	-637967000 	-263212000 	-232827000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-322227000 	-289298000 	-122599000 	-91950000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-6716000 	-8184000 	-2851000 	-2099000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-7531000 	0 	0 	-2349000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-232755000 	-278607000 	-108668000 	-65034000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	627843000 	564931000 	220152000 	204564000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	24937000 	25011000 	3984000 	9829000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	36098000 	38882000 	9167000 	12687000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	19541000 	16217000 	5584000 	6721000  
  
  
  
   	DIGER 	16557000 	22665000 	3583000 	5966000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-11161000 	-13871000 	-5183000 	-2858000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-119000 	-255000 	-74000 	-41000  
  
  
  
   	DIGER 	-11042000 	-13616000 	-5109000 	-2817000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	2769000 	686000 	0 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	27261000 	76594000 	33076000 	-1684000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	7999000 	-704000 	-2860000 	3924000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	40136000 	26800000 	13643000 	-2822000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-20874000 	50498000 	22293000 	-2786000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	33780000 	24907000 	7274000 	11006000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	716590000 	692129000 	264486000 	223715000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-227706000 	-208721000 	-106298000 	-102660000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-941000 	-23000 	-137000 	-58000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-160910000 	-131524000 	-45382000 	-52401000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-187029000 	-162168000 	-55396000 	-61040000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	140004000 	189693000 	57547000 	7556000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	140004000 	189693000 	57547000 	7556000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-28424000 	-42988000 	-12905000 	-1967000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-42454000 	-17560000 	-14631000 	-6178000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-74038000 	-256123000 	-139635000 	-16383000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	88068000 	230695000 	141361000 	20594000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	111580000 	146705000 	44642000 	5589000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa