KAP: VAKBN [ ] TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797815 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4BEA49EF25A4
  
  
  
  HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4BEA4A1825A5
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-09-30 	2018-01-01 2018-09-30 	2018-07-01 2018-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	32151335000 	24183949000 	10150050000 	11122370000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	26235791000 	19874130000 	7863506000 	9161483000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	280207000 	274509000 	105116000 	75774000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	263161000 	240082000 	110395000 	84802000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	2881000 	19334000 	373000 	919000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	5166044000 	3616604000 	2007278000 	1736787000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	59083000 	11823000 	5839000 	17506000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	1585643000 	665601000 	338279000 	594788000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	3521318000 	2939180000 	1663160000 	1124493000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	174586000 	141477000 	59665000 	58703000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	28665000 	17813000 	3717000 	3902000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-23147053000 	-15563301000 	-6613351000 	-7610579000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-14181253000 	-10226291000 	-4309080000 	-5005995000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-1360706000 	-1166278000 	-535745000 	-425870000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-4391095000 	-2148348000 	-950891000 	-1032149000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-3059046000 	-1995226000 	-811035000 	-1101436000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-117139000 	0 	0 	-40664000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-37814000 	-27158000 	-6600000 	-4465000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	9004282000 	8620648000 	3536699000 	3511791000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	2717627000 	1449439000 	566314000 	892553000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	3532886000 	2112298000 	834197000 	1165358000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	529468000 	324039000 	129205000 	180599000  
  
  
  
   	DIGER 	3003418000 	1788259000 	704992000 	984759000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-815259000 	-662859000 	-267883000 	-272805000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-3291000 	-4837000 	-2063000 	-545000  
  
  
  
   	DIGER 	-811968000 	-658022000 	-265820000 	-272260000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	8546000 	48618000 	138000 	114000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	-1981358000 	686966000 	334025000 	-917484000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	254010000 	143345000 	85073000 	132869000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-2678886000 	482008000 	243113000 	-1185987000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	443518000 	61613000 	5839000 	135634000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	5054146000 	2619238000 	888532000 	1575114000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	14803243000 	13424909000 	5325708000 	5062088000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-5930368000 	-4033003000 	-2219183000 	-1959794000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-41121000 	-32590000 	-13502000 	-13122000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-2309275000 	-1793204000 	-619445000 	-825450000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-3843413000 	-3500406000 	-1210645000 	-1167967000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	2679066000 	4065706000 	1262933000 	1121999000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	48196000 	38541000 	9544000 	15774000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	2727262000 	4104247000 	1272477000 	1137773000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-579091000 	-781101000 	-206211000 	-320604000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-1313193000 	-132068000 	-430939000 	-864476000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-989708000 	-1110392000 	-863240000 	-269289000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	1723810000 	461359000 	226090000 	813161000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	2148171000 	3323146000 	1066266000 	817169000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	2148171000 	3323146000 	1066266000 	817169000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	2020109000 	3268390000 	1038928000 	753924000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	128062000 	54756000 	27338000 	63245000  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa