ABD ISM-NY ODENMIS FIYATLAR ENDEKSI AYLIK 62 (BEKLENTI: ONCEKI:65.5 )