ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI -58 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:-161 MFK)