RUSYA MERKEZ BANKASI : 2020 YILI SONUNDA YAPISAL LIKIDITE FAZLASININ 3.4-3.9 TRLYN RUBLE OLMASI BEKLENIYOR