KAP: BYR [ ] BIRLESIK FON BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819145 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044168C8A4851
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU 	2019-01-01 2019-12-31 	2018-01-01 2018-12-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	434852000 	383416000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	209665000 	192568000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	0 	0  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	102850000 	116254000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	300000 	0  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	121759000 	74224000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	0 	545000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	0 	0  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	121759000 	73679000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	278000 	370000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-245852000 	-195648000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-8454000 	-7865000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-237177000 	-187673000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-220000 	-110000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-1000 	0  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	189000000 	187768000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	1295000 	1476000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	1957000 	2040000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	1753000 	1932000  
  
  
  
   	DIGER 	204000 	108000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-662000 	-564000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-3000 	-3000  
  
  
  
   	DIGER 	-659000 	-561000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	385000 	-5978000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	54000 	-81000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	0 	0  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	331000 	-5897000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	52169000 	32432000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	242849000 	215698000  
  
  
  
   	KREDI KARSILIKLARI (-) 	-14372000 	-48280000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-33387000 	-29294000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-19122000 	-19986000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	175968000 	118138000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	175968000 	118138000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-40916000 	-31698000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-33696000 	-37754000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-7220000 	-24000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	6080000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	135052000 	86440000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	135052000 	86440000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	135052000 	86440000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa