KAP: HALKB THL [ ] TURKIYE HALK BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819192 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E501704411BA420A9B
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-12-31 	2018-01-01 2018-12-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	46730182000 	36670838000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	37070330000 	28811827000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	95508000 	96272000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	341253000 	630175000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	0 	57377000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	9160898000 	7044654000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	10163000 	15305000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	1497658000 	288106000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	7653077000 	6741243000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	62193000 	30533000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-36118146000 	-28591260000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-23537115000 	-20719577000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-301477000 	-462119000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-9343201000 	-5695982000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-2582362000 	-1463544000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-94269000 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-259722000 	-250038000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	10612036000 	8079578000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	2778218000 	1949657000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	3879937000 	2725776000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	925901000 	617730000  
  
  
  
   	DIGER 	2954036000 	2108046000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1101719000 	-776119000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-151000 	-125000  
  
  
  
   	DIGER 	-1101568000 	-775994000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	421825000 	510357000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	-3267096000 	149255000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	293392000 	29870000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-1499435000 	1934763000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-2061053000 	-1815378000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	2407440000 	624474000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	12952423000 	11313321000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-4551745000 	-2354618000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-146153000 	-780455000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-2854246000 	-2393536000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-3432022000 	-3066894000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	1968257000 	2717818000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	1968257000 	2717818000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-247948000 	-196023000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-435511000 	-9840000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-1200560000 	-1144825000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	1388123000 	958642000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	1720309000 	2521795000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	1720309000 	2521795000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	1720309000 	2521795000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa