KAP: HALKB THL [ ] TURKIYE HALK BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819195 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E501704421EF390D3E
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-12-31 	2018-01-01 2018-12-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	47668735000 	37617675000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	37221483000 	28994809000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	96989000 	97387000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	344109000 	666605000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	69368000 	58064000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	9197377000 	7151547000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	16557000 	19110000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	1522716000 	347139000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	7658104000 	6785298000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	322356000 	272064000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	417053000 	377199000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-36007406000 	-28674763000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-23011889000 	-20298335000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-552139000 	-769204000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-9445246000 	-5795550000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-2637772000 	-1555203000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-96205000 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-264155000 	-256471000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	11661329000 	8942912000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	2716482000 	1904363000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	3851049000 	2831050000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	936746000 	625174000  
  
  
  
   	DIGER 	2914303000 	2205876000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1134567000 	-926687000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-4692000 	-3835000  
  
  
  
   	DIGER 	-1129875000 	-922852000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	14441000 	13177000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	-3227754000 	231483000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	294927000 	33081000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-1473142000 	1979221000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-2049539000 	-1780819000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	2620242000 	2489370000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	13784740000 	13581305000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-4672517000 	-2598891000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-147354000 	-821625000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-3029501000 	-2608022000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-3562647000 	-4546592000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	2372721000 	3006175000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	33538000 	26620000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	2406259000 	3032795000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-306921000 	-361833000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-477171000 	-175752000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-1221643000 	-1161994000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	1391893000 	975913000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	2099338000 	2670962000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	2163741000 	22727000  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	2163741000 	22727000  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	-1798587000 	-9737000  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	-1798587000 	-9737000  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	365154000 	12990000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-171619000 	-2860000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-176370000 	-2890000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	4751000 	30000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	193535000 	10130000  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	2292873000 	2681092000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	2267608000 	2656647000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	25265000 	24445000  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa