KAP: TVB VAKBN [ ] TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819224 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044384AB20651
  
  
  
  HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044384B100652
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2019-01-01 2019-12-31 	2018-01-01 2018-12-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	42074839000 	33953817000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	34700820000 	27331620000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	295226000 	389604000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	187630000 	177189000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	300000 	18657000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	6883468000 	6032692000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	6025000 	0  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	2154955000 	1008530000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	4722488000 	5024162000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	7395000 	4055000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-29060127000 	-23113130000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-18132430000 	-15662291000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-1515799000 	-1218563000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-5137653000 	-3525739000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-4108916000 	-2704252000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-154905000 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-10424000 	-2285000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	13014712000 	10840687000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	3978688000 	2293210000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	5071035000 	3262601000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	718014000 	481635000  
  
  
  
   	DIGER 	4353021000 	2780966000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1092347000 	-969391000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-632000 	-415000  
  
  
  
   	DIGER 	-1091715000 	-968976000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	50939000 	129624000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	-2583694000 	643635000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	479903000 	155578000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-3663040000 	262077000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	599443000 	225980000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	4035254000 	2003613000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	18495899000 	15910769000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-8212337000 	-4350468000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-52362000 	-533037000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-2837255000 	-2191782000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-3781362000 	-3681555000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	3612583000 	5153927000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	3612583000 	5153927000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-810292000 	-999605000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-1715496000 	-745141000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-1061183000 	-1425344000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	1966387000 	1170880000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	2802291000 	4154322000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	2802291000 	4154322000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	2802291000 	4154322000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa