KAP: EKT [ ] TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846732 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D71BC3C6301723D0F72E21806
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2020-01-01 2020-03-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 	
  
  
  
   	KAR PAYI GELIRLERI 	168735000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 	135348000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 	1589000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 	0  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 	0  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 	31502000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	16166000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	2472000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	12864000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 	45000  
  
  
  
   	DIGER KAR PAYI GELIRLERI 	251000  
  
  
  
   	KÂR PAYI GIDERLERI (-) 	-88734000  
  
  
  
   	KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI 	-72194000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI 	-14888000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI 	-481000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI 	-1171000  
  
  
  
   	DIGER KAR PAYI GIDERLERI 	0  
  
  
  
   	NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 	80001000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	1116000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	3108000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	1419000  
  
  
  
   	DIGER 	1689000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1992000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-14000  
  
  
  
   	DIGER 	-1978000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	4864000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	110000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-2725000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	7479000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	10462000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	96443000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-34549000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-33612000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-25369000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-22407000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	-19494000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	-19494000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-1812000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-11697000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	9885000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	-21306000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	-21306000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	-21306000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 	
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa