TURKIYE NET DIS BORC STOKU 256,5 MILYAR DOLAR. STOKUN MILLI GELIRE ORANI %33,8