KAP: YYAPI [ ] YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/880873 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F5701751D25E8E00D2F
  
  
  
  HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D74F01F5701751D25E8EB0D30
  
  
  
   GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM  
  
  
  
  	
  
  
  
  	 OZET BILGI	 SIRKETIMIZIN 2018-2019 YILLARINA AIT OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI 06.11.2020 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
  
  
  
  	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
  
  
  
  	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
  
  
  
  	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
  
  
  
  	
  
  
  
  	 GENEL KURUL CAGRISI
  
  
  
  	
  
  
  
  	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
  
  
  
  	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2018
  
  
  
  	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
  
  
  
  	 KARAR TARIHI	 12.10.2020
  
  
  
  	 GENEL KURUL TARIHI	 06.11.2020
  
  
  
  	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
  
  
  
  	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 05.11.2020
  
  
  
  	 ULKE	 TURKIYE
  
  
  
  	 SEHIR	 ISTANBUL
  
  
  
  	 ILCE	 ZEYTINBURNU
  
  
  
  	 ADRES	 YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 15, CEVIZLIBAG, 34020, ZEYTINBURNU/ISTANBUL
  
  
  
  	 GUNDEM MADDELERI
  
  
  
  	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
  
  
  
  	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2018 VE 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI
  
  
  
  	 3 - 2018 VE 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI
  
  
  
  	 4 - 2018 VE 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
  
  
  
  	 5 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2018 VE 2019 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
  
  
  
  	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI
  
  
  
  	 7 - YONETIM KURULU``NUN 2018 VE 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
  
  
  
  	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI
  
  
  
  	 9 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
  
  
  
  	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2018-2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
  
  
  
  	 11 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2018-2019 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2020 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
  
  
  
  	 12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI 2020 YILINDA YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2018-2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
  
  
  
  	 13 - DILEKLER VE KAPANIS
  
  
  
  	 GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
  
  
  
  	
  
  
  
  	 KAR PAYI DAGITIM
  
  
  
  	
  
  
  
  	 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
  
  
  
  	
  
  
  
  	 EK: 1	 YESIL YAPI 2018_2019 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
  
  
  
  	 EK: 2	 YESILYAPI 2018_2019 OLAGAN GK GUNDEM ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
  
  
  
  	 EK ACIKLAMALAR
  
  
  
  	
  
  
  
  SIRKETIMIZIN 09.10.2020 TARIHINDE YAPILAN VE GEREKLI COGUNLUK SAGLANAMADIGINDAN TEHIR EDILEN; SIRKETIN 2018-2019 YILLARINA AIT OLAGAN GENEL KURULUNUN 2.TOPLANTISI 06.11.2020, TARIHINDE SAAT 14:00 YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 15, CEVIZLIBAG, 34020, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
  
  
  
  
  
  
  
  2018 VE 2019 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI, KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFLER ILE FAALIYET RAPORLARI VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORLARI VE ISBU GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI``NDE, WWW.YYAPI.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-YONET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
  
  
  
  TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.(MKK)``NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI``NA `MKK`DAN SAGLANAN `PAY SAHIPLERI LISTESI` DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR. GENEL KURULA SAHSEN VE FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTIDA KIMLIK GOSTERMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN, VEKÂLETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN SEKILDE DUZENLENMELERI VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) II-30.1 `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI` ILE ONGORULEN DIGER HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS OLARAK SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. VEKÂLETNAME FORMU ORNEGI SIRKETIMIZ MERKEZINDEN VEYA SIRKETIMIZIN WWW.YYAPI.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDEN DE TEMIN EDILEBILIR. YETKILENDIRME ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (`EGKS`) UZERINDEN YAPILMISSA VEKILIN (TEMSILCININ) ADI VE SOYADI `MKK`DAN ALINAN LISTEDE BULUNMALIDIR. YETKILENDIRME `EGKS`DEN YAPILMAMISSA MEVZUATA UYGUN BIR VEKALETNAMENIN IBRAZI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SPK``NIN II-30.1 TEBLIGI``NDE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR.
  
  
  
  TOPLANTILARA FIZIKI ORTAMDA VEKIL VASITASIYLA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI 3. KISILER LEHINE NOTERDEN DUZENLETTIRMELERI VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI IMZALI VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK TOPLANTI GUNUNE KADAR SIRKET MERKEZI``NE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
  
  
  
  KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI SOZ KONUSU YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILGI FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. 
  
  
  
  
  
  
  
  OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
  
  
  
  
  
  
  
  GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI DAVETLIDIR.
  
  
  
  
  
  
  
  SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. 
  
  
  
  SAYGILARIMIZLA,
  
  
  
  
  
  
  
  YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S. YONETIM KURULU   YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa