KAP: BRGAN BUR [ ] BURGAN BANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888683 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F64090175D0E0F0900CED
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2020-01-01 2020-09-30 	2019-01-01 2019-09-30 	2020-07-01 2020-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	1161874000 	1723791000 	372585000 	532804000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	917307000 	1191045000 	295986000 	375464000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	0 	28511000 	0 	7936000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	17422000 	43350000 	3569000 	15939000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	25692000 	82890000 	8330000 	26021000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	40844000 	43576000 	16698000 	14294000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	1225000 	1173000 	293000 	351000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	21010000 	33906000 	7769000 	11182000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	18609000 	8497000 	8636000 	2761000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	160609000 	334419000 	48002000 	93150000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-741427000 	-1208604000 	-238386000 	-367941000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-364802000 	-721528000 	-119295000 	-233713000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-142335000 	-223521000 	-38145000 	-62468000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-7124000 	-6700000 	-2362000 	-2099000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-7137000 	-7531000 	-2338000 	-2349000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-220029000 	-249324000 	-76246000 	-67312000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	420447000 	515187000 	134199000 	164863000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	25786000 	26735000 	5629000 	9970000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	34858000 	34805000 	10023000 	12142000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	20437000 	19669000 	6608000 	6772000  
  
  
  
   	DIGER 	14421000 	15136000 	3415000 	5370000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-9072000 	-8070000 	-4394000 	-2172000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-39000 	-45000 	-9000 	-16000  
  
  
  
   	DIGER 	-9033000 	-8025000 	-4385000 	-2156000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	8000 	2769000 	0 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	89565000 	23563000 	46229000 	3631000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	31268000 	7900000 	4106000 	3679000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-21160000 	16036000 	-35479000 	-2665000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	79457000 	-373000 	77602000 	2617000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	21073000 	10341000 	10830000 	3097000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	556879000 	578595000 	196887000 	181561000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-276219000 	-181523000 	-112311000 	-94760000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-32000 	-941000 	-35000 	-58000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-160509000 	-147803000 	-54225000 	-48555000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-134718000 	-148388000 	-36584000 	-49011000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	-14599000 	99940000 	-6198000 	-10823000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	21285000 	32917000 	12040000 	14018000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	6686000 	132857000 	5842000 	3195000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-3535000 	-21277000 	-1136000 	-2394000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	-39537000 	-17240000 	-2691000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-61787000 	-76109000 	-47220000 	-15740000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	65322000 	94369000 	31116000 	20825000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	10221000 	111580000 	6978000 	5589000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	10221000 	111580000 	6978000 	5589000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	10221000 	111580000 	6978000 	5589000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa