KAP: DBI [ ] DEUTSCHE BANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888705 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F64090175D013BE9707F5
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2020-01-01 2020-09-30 	2019-01-01 2019-09-30 	2020-07-01 2020-09-30 	2019-07-01 2019-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	137202000 	289976000 	50947000 	92348000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	41275000 	136831000 	18641000 	41139000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	0 	379000 	0 	126000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	65268000 	102552000 	24426000 	27336000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	15244000 	32136000 	874000 	19985000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	14995000 	17876000 	6663000 	3734000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	3181000 	10782000 	2087000 	80000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	11814000 	7094000 	4576000 	3654000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	420000 	202000 	343000 	28000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-35058000 	-66912000 	-18488000 	-12666000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-15152000 	-62700000 	-5164000 	-11719000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-18046000 	-2190000 	-12697000 	-440000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	0 	-82000 	0 	-31000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-536000 	-1449000 	-164000 	-322000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-1324000 	-491000 	-463000 	-154000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	102144000 	223064000 	32459000 	79682000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	38379000 	34167000 	12183000 	11452000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	48181000 	46481000 	15434000 	15520000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	1977000 	1878000 	802000 	623000  
  
  
  
   	DIGER 	46204000 	44603000 	14632000 	14897000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-9802000 	-12314000 	-3251000 	-4068000  
  
  
  
   	DIGER 	-9802000 	-12314000 	-3251000 	-4068000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	0 		 	
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	15976000 	-18838000 	6663000 	-16433000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	6140000 	-43000 	-2234000 	1542000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-43593000 	-47347000 	-47187000 	-38342000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	53429000 	28552000 	56084000 	20367000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	9345000 	12969000 	2295000 	3074000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	165844000 	251362000 	53600000 	77775000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-4068000 	-1230000 	-584000 	-904000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	0 		 	
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-47601000 	-48699000 	-14848000 	-13549000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-62012000 	-51567000 	-23481000 	-19005000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	52163000 	149866000 	15855000 	44317000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 		 	
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 		 	
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 		 	
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	52163000 	149866000 	15855000 	44317000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-11370000 	-33132000 	-3495000 	-9768000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-16930000 	-38474000 	-3824000 	-13117000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	5560000 	5342000 	329000 	3349000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	40793000 	116734000 	12360000 	34549000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 		 	
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 		 	
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 		 	
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 		 	
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 		 	
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	40793000 	116734000 	12360000 	34549000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	40793000 	116734000 	12360000 	34549000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa