GUN ITIBARI ILE SON OTV AYARLAMALARI SONRASINDA AKARYAKITTA KARSILANAN OTV MIKTARLARI BENZINDE 20 KRS/LT, MOTORINDE

  ENERJI PETROL GAZ IKMAL ISTASYONLARI ISVEREN SENDIKASI (EPGIS) TWITTER SAYFASINDAN SU ACIKLAMA YAPILDI:
  
  GUN ITIBARI ILE SON OTV AYARLAMALARI SONRASINDA AKARYAKITTA KARSILANAN OTV MIKTARLARI (KRS/LT)
  
  BENZIN: 20
  MOTORIN: 25
  LPG OTOGAZ : 70
  
  BU MIKTARLARDAKI OTV KARSILANMALARI BITTIKTEN SONRA OLASI INDIRIMLER POMPA FIYATLARINA YANSIMAYA BASLAYACAKT
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa