ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI -134 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:-130 MFK)