KAP: ISY IIPF [ ] ISTANBUL PORTFOY ARIES SERBEST FON FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911845 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CEB413223D9D
  
  
  
   
  
  
  
   	FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 	2020-12-31 	2019-12-31  
  
  
  
   	VARLIKLAR 		
  
  
  
   	NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	2090196 	158070  
  
  
  
   	TEMINATA VERILEN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	280806 	2124853  
  
  
  
   	TAKAS ALACAKLARI 	9666841 	7165609  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR 	259717452 	105315119  
  
  
  
   	TOPLAM VARLIKLAR 	271755295 	114763651  
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	REPO BORCLARI 	22011142 	8202610  
  
  
  
   	TAKAS BORCLARI 	13205150 	1850  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	351241 	857121  
  
  
  
   	TOPLAM YUKUMLULUKLER (TOPLAM DEGERI - NET VARLIK DEGERI HARIC) 	35567533 	9061581  
  
  
  
   	TOPLAM DEGERI (NET VARLIK DEGERI) 	236187762 	105702070  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa