KAP: ISY IAFF [ ] ISTANBUL PORTFOY ARK I SERBEST FON FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911868 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CEC058923FDF
  
  
  
   
  
  
  
   	FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 	2020-12-31 	2019-12-31  
  
  
  
   	VARLIKLAR 		
  
  
  
   	NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	10800533 	13578937  
  
  
  
   	TEMINATA VERILEN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 	2484820 	684081  
  
  
  
   	TAKAS ALACAKLARI 	448847 	110450  
  
  
  
   	FINANSAL VARLIKLAR 	53845472 	19096575  
  
  
  
   	TOPLAM VARLIKLAR 	67579672 	33470043  
  
  
  
   	YUKUMLULUKLER 		
  
  
  
   	TAKAS BORCLARI 	6785340 	851  
  
  
  
   	DIGER BORCLAR 	258273 	167098  
  
  
  
   	TOPLAM YUKUMLULUKLER (TOPLAM DEGERI - NET VARLIK DEGERI HARIC) 	7043613 	167949  
  
  
  
   	TOPLAM DEGERI (NET VARLIK DEGERI) 	60536059 	33302094  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa