RHEA GIRISIM SERMAYESII`NIN 2020 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI 882.247 TL (2019/12 AYLIK: 507.854 TL)