CIMSA`NIN 2020 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 175.746.242 TL (2019/12 AYLIK: 13.169.479 TL)