KAP: TSK TSKB [ ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934214 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7902C29D0179327A4D667F7B
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2021-01-01 2021-03-31 	2020-01-01 2020-03-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	905416000 	776854000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	617048000 	559699000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	99000 	0  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	2967000 	6875000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	89775000 	14160000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	192946000 	192555000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	0 	5000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	102946000 	112057000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	90000000 	80493000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	1851000 	2084000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	730000 	1481000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-353251000 	-328707000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	0 	0  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-129530000 	-157875000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-4949000 	-3501000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-213346000 	-164419000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-1717000 	-2336000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-3709000 	-576000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	552165000 	448147000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	10717000 	21549000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	13656000 	23199000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	6780000 	13603000  
  
  
  
   	DIGER 	6876000 	9596000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-2939000 	-1650000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-340000 	-427000  
  
  
  
   	DIGER 	-2599000 	-1223000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	2708000 	4274000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	33385000 	7986000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	1316000 	557000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	553663000 	155822000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-521594000 	-148393000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	29392000 	1043000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	628367000 	482999000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-316497000 	-223342000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-30000000 	0  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-41537000 	-33574000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-21311000 	-23780000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	219022000 	202303000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	55442000 	-3446000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	274464000 	198857000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-48557000 	-45121000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-119694000 	-165937000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	71137000 	120816000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	225907000 	153736000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	225907000 	153736000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	225907000 	153736000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa