ERSU MEYVE`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI 279.208 TL (2020/3 AYLIK: 41.739 TL)