TSKB`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 225.907.000 TL (2020/3 AYLIK: 153.736.000 TL)