FONET`IN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 6.458.307 TL (2020/3 AYLIK: 3.472.880 TL)