KORDSA`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 132.024.130 TL (2020/3 AYLIK: 58.961.381 TL)