CASA EMTIA`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 4.777.181 TL (2020/3 AYLIK: 1.289.817 TL)