VAKKO`NUN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 612.602 TL (2020/3 AYLIK: -3.330.309 TL)