FRANSA`DA IHRACAT NISAN`DA 40.61 MILYAR EURO (ONCEKI: 39.98 MILYAR EURO)