ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +55 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI: MFK ONCEKI:+16 MFK)