MERCAN KIMYA`NIN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 13.774.592 TL (2020/3 AYLIK: 6.205.968 TL)