SPK TARAFINDAN VERILEN IDARI PARA CEZALARI - 1

   KONUYA ILISKIN ASAGIDAKI ACIKLAMA SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) BULTENINDE 
  YER ALDI. 
  
   `GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. HAKKINDA YAPILAN INCELEME SONUCUNDA ASAGIDAKI TABLODA YER ALAN IDARI PARA CEZALARININ UYGULANMASINA KARAR VERILMISTIR. `
  
  IDARI PARA CEZASI UYGULANAN SAHIS/SIRKET: GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (*)
  TC/VERGI KIMLIK NO: 39******27
  
  IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINA NEDEN OLAN EYLEM: 2017, 2018 VE 2019 YILLARINA ILISKIN
  OLARAK MUSTERI NAKIT BAKIYELERININ TOPLU OLARAK DEGERLENDIRILMESINDEN ELDE EDILEN GETIRILERIN MUSTERI
  HESAPLARINA ORANSAL OLARAK DAGITILMAMASI VE MUSTERI NAKIT BAKIYELERININ NEMALANDIRILMASI
  KAPSAMINDA ORAN/TUTAR/HESAPLAMA YONTEMI HAKKINDA BILDIRIM YAPILMAKSIZIN MUSTERILERDEN KOMISYON ALINMASI
  
  EYLEMIN AYKIRILIK TESKIL ETTIGI DUZENLEME: III-37.1 SAYILI YATIRIM HIZMETLERI VE FAALIYETLERI ILE YAN HIZMETLERE ILISKIN
  ESASLAR HAKKINDA TEBLIG’IN 66 NCI MADDESININ IKINCI FIKRASI VE III-39.1 SAYILI YATIRIM KURULUSLARININ KURULUS
  VE FAALIYET ESASLARI HAKKINDA TEBLIG’IN 24 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (A), (B) VE (C) BENTLERI, 25
  INCI MADDESININ UCUNCU FIKRASININ (A) BENDI 
  
  VERILEN IDARI PARA CEZASI TUTARI (TL): 1.436.538
  
       ****
  IDARI PARA CEZASI UYGULANAN SAHIS/SIRKET: GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (*)
  TC/VERGI KIMLIK NO: 39******27
  
  IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINA NEDEN OLAN EYLEM: 2019 YILINDA MUSTERI NAKIT BAKIYELERININ NEMALANDIRILMASI
  POLITIKASI KAPSAMINDA 5.000 TL UZERINDEKI MUSTERI NAKITLERINE UYGULANACAGI BELIRTILEN GETIRI 
  ORANINDAN DAHA DUSUK NEMA ORANININ MUSTERI HESAPLARINA YANSITILMASI.
  
  EYLEMIN AYKIRILIK TESKIL ETTIGI DUZENLEME: III-39.1 SAYILI YATIRIM KURULUSLARININ KURULUS VE FAALIYET ESASLARI
  HAKKINDA TEBLIG’IN 22 NCI MADDESININ BIRINCI FIKRASI.
  
  VERILEN IDARI PARA CEZASI TUTARI (TL): 1.436.538
  
  (*) GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLER NEDENIYLE VARSA ZARARA UGRAYAN YATIRIMCILAR UGRADIKLARI ZARARIN TAZMINI AMACIYLA YARGI YOLUNA BASVURABILIRLER.
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa