FITCH: GELISMEKTE OLAN PIYASALARIN GSYH`LERINDE KOTU IZLER VAR ANCAK GENEL OLARAK SINIRLI