TCMB, FIYAT ISTIKRARI TEMEL AMACI DOGRULTUSUNDA ELINDEKI TUM ARACLARI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEKTIR - TCMB