MANAS ENERJI`NIN 2021 YILI 6 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 502.215 TL (2020/6 AYLIK: -1.385.016 TL)