EURO BOLGESI IMALAT SEKTORU PMI AGUSTOS`TA: 61.4 (ONCEKI 61.5, BEKLENTI 61.5)