KAP: ADB [ ] ANADOLUBANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/979219 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7D3C2E72017D4CA5EF9E2D4D
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2021-01-01 2021-09-30 	2020-01-01 2020-09-30 	2020-07-01 2020-09-30 	2021-07-01 2021-09-30  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	2520800000 	1561969000 	567349000 	898290000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	1894768000 	1175656000 	393801000 	702613000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	50699000 	3147000 	1625000 	18400000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	4353000 	11029000 	1667000 	1149000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	4543000 	26645000 	1299000 	556000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	439515000 	277567000 	149055000 	127993000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	1101000 	11447000 	7406000 	586000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	64606000 	60823000 	30551000 	8730000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	373808000 	205297000 	111098000 	118677000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	126922000 	67925000 	19902000 	47579000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-1895216000 	-1012807000 	-402431000 	-611322000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-1380991000 	-734747000 	-255991000 	-475917000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-74764000 	-26435000 	-9235000 	-28654000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-420752000 	-207867000 	-125203000 	-101129000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	0 	-12531000 	-1065000 	
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-12117000 	-12505000 	-3980000 	-3927000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-6592000 	-18722000 	-6957000 	-1695000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	625584000 	549162000 	164918000 	286968000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	184431000 	151962000 	41892000 	61689000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	213035000 	171331000 	49474000 	71951000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	37085000 	32851000 	11741000 	12909000  
  
  
  
   	DIGER 	175950000 	138480000 	37733000 	59042000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-28604000 	-19369000 	-7582000 	-10262000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-38000 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER 	-28566000 	-19369000 	-7582000 	-10262000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	216000 	132000 	15000 	0  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	54007000 	80243000 	41283000 	4292000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	15519000 	10520000 	198000 	5942000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	191379000 	45937000 	27202000 	29294000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	-152891000 	23786000 	13883000 	-30944000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	190449000 	237574000 	50503000 	38231000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	1054687000 	1019073000 	298611000 	391180000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-143788000 	-205328000 	-33429000 	-27090000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-16980000 	-2730000 	-291000 	-1675000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-285659000 	-244595000 	-84596000 	-95755000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-210292000 	-170052000 	-48377000 	-73385000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	397968000 	396368000 	131918000 	193275000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	397968000 	396368000 	131918000 	193275000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-81920000 	-75716000 	-25666000 	-47997000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-65718000 	-11282000 	-16989000 	-46908000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-31377000 	-62104000 	-39553000 	-14033000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	15175000 	-2330000 	-3102000 	-15122000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	316048000 	320652000 	106252000 	145278000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	316048000 	320652000 	106252000 	145278000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	314612000 	319442000 	105732000 	144976000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	1436000 	1210000 	520000 	302000  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		 		
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa