ALBARAKA TURK`UN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 332.836.000 TL (2020/12 AYLIK: 302.304.000 TL)