BIRLESIM MUHENDISLIK`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 31.706.586 TL (2020/12 AYLIK: 59.722.532 TL)