HURRIYET GAZETECILIK`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 55.218.092 TL (2020/12 AYLIK: -80.862.684 TL)