TUMOSAN`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 50.570.441 TL (2020/12 AYLIK: 58.935.140 TL)