RUSYA SAVUNMA BAKANLIGI: UKRAYNA`NIN MART`TA DONBASS`A KARSI BIR SALDIRI PLANLADIGINI KANITLAYAN BELGELER ELDE ET

    RUSYA SAVUNMA BAKANLIGI: UKRAYNA`NIN MART`TA DONBASS`A KARSI BIR SALDIRI PLANLADIGINI KANITLAYAN BELGELER ELDE ETTIK
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa