PUTIN, HUKUMETLE YARIN YAPTIRIM ETKILERINI MINIMIZE EDECEK ONLEMLER HAKKINMDA MUZAKERE EDECEK -PRIME AJANSI