KAP: CUSAN [ ] CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. SORUMLULUK BEYANI

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008876 
  
  
  
  DOSYALAR: 
  
  
  
   
  
  
  
   	SORUMLULUK BEYANI 	2022-03-09  
  
  
  
   	DIL SECIMI 	
  
  
  
   	DIL SECIMI 	
  
  
  
   	INGILIZCE 	
  
  
  
   	TURKCE 	
  
  
  
   	YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? 	HAYIR (NO)  
  
  
  
   	KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 	-  
  
  
  
   	FINANSAL TABLO VE FAALIYET RAPORUNUN KABULUNE ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI VE SAYISI 	
  
  
  
   	YONETIM KURULU KARAR TARIHI 	2022-03-09  
  
  
  
   	KARAR SAYISI 	01  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN IKINCI BOLUMUNUN 9. MADDESI GEREGINCE SORUMLULUK BEYANI 	
  
  
  
   	ACIKLAMA 	
  
  
  
  SIRKETIMIZE AIT, SIRKETIMIZ YONETIMKURULU VE DENETIM KOMITESI TARAFINDAN ONAYLANMIS, 01.01.2021 - 31.12.2021 DONEMINEILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`)``NUN `II-14.1SERMAYEPIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI(`TEBLIG`) KAPSAMINDAKAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIMSTANDARTLARI KURUMU (`KGK`) TARAFINDANYAYINLANAN TURKIYEMUHASEBE STANDARTLARI (`TMS`) VE TURKIYE FINANSALRAPORLAMASTANDARTLARI (`TFRS`)``NA UYGUN, KGK VE SPK TARAFINDANBELIRLENEN FORMATLARLAUYUMLU OLARAK HAZIRLANAN; BAGIMSIZ DENETIMDENGECMIS BIR ONCEKI DONEM ILEKARSILASTIRMALI KONSOLIDE FINANSAL DURUMTABLOSU, KAPSAMLI GELIR TABLOSU, NAKITAKIS TABLOSU VE OZKAYNAK DEGISIMTABLOSU VE BUNLARA AIT ACIKLAMALARI ICERENDIPNOTLAR (`FINANSALRAPORLAR`) VE FAALIYET RAPORU ILE SPK``NIN SPK``NIN II-17.1 `KURUMSALYONETIM TEBLIGI VE 10.01.2019 TARIH VE 2/49 SAYILI KARARI GEREGINCE HAZIRLANANKURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU (`KYUR`) ILE KURUMSAL YONETIM BILGI FORMU (`KYBF`)``NDANMEYDANA GELEN KURUMSAL YONETIM RAPORLARI``NIN;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - TARAFIMIZCA INCELENDIGINI,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - SIRKETIMIZDEKI GOREV VE SORUMLULUKALANIMIZDASAHIP OLDUGUMUZ BILGILER CERCEVESINDE, FINANSAL RAPORLAR,FAALIYET RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORLARININONEMLI KONULARDA GERCEGEAYKIRI BIR ACIKLAMA VEYA ACIKLAMANIN YAPILDIGITARIH ITIBARIYLA YANILTICIOLMASI SONUCUNU DOGURABILECEK HERHANGI BIR EKSIKLIKICERMEDIGINI,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - SIRKETIMIZDEKI GOREV VE SORUMLULUKALANIMIZDASAHIP OLDUGUMUZ BILGILER CERCEVESINDE TEBLIG UYARINCA TMS/TFRS``YEUYGUN OLARAK HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR``INKONSOLIDASYONKAPSAMINDAKILERLE BIRLIKTE, SIRKETIN AKTIFI, PASIFI, FINANSAL DURUMUVEKAR-ZARARI ILE ILGILI GERCEGI DURUST BIR BICIMDE YANSITTIGINI, TEBLIG UYARINCAHAZIRLANMIS FAALIYET RAPORU``NUN, SIRKETIMIZIN GELISIMI VE PERFORMANSI ILEKONSOLIDASYON KAPSAMINDAKILERLE BIRLIKTE FINANSAL DURUMUNU, KARSI KARSIYAOLUNAN ONEMLI RISKLER VE BELIRSIZLIKLERLE BIRLIKTE DURUSTCE YANSITTIGINI;KURUMSAL YONETIM RAPORLARI``NIN, SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINDE VE ILGILIDUZENLEMELERINDE BELIRLENEN KRITERLER DOGRULTUSUNDA PAYDASLARIMIZA KURUMSALYONETIM UYGULAMALARIMIZ HAKKINDA YETERLI BILGIYI SAGLADIGINI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  BILGILERINIZE SUNAR, YAPILAN ACIKLAMADANDOLAYISORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ABDULLAH GUNHAN AKSOY
  
  
  
  DENETIMKOMITESI BASKANI
  
  
  
  RAHIME ALEV DUMANLI
  
  
  
  DENETIMKOMITESI UYESI
  
  
  
  KENAN ARACI
  
  
  
  GENELMUDUR  
  
  
  
  
  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa