ISIK PLASTIK`IN 2021 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 66.067.678 TL (2020/12 AYLIK: 65.507.547 TL)