TURKIYE`NIN DOVIZ CINSI KREDI NOTLARININ GELISIMI (TABLO)

  TURKIYE`NIN DOVIZ CINSI KREDI NOTLARININ GELISIMI (TABLO)
  
  
  TURKIYENIN KREDI NOTU GELISIMI/UZUN VADELI DOVIZ CINSI
  
  
  DEGISIKLIK   
  TARIHI     S&P       MOODY’S     FITCH       JCR      
  ----------   -------------  ------------  -----------   ------------ 
  2003 SONU    B+ (DURAGAN)  B1 (DURAGAN)  B (POZITIF)   B+ (DURAGAN)
                  
  09.02.2004           B+ (DURAGAN)  
  08.03.2004   B+ (POZITIF)          
  12.03.2004                           B+ (POZITIF)
  17.08.2004   BB- (DURAGAN)          
  25.08.2004                   B+ (POZITIF)  
  
  13.01.2005                   BB- (DURAGAN)  
  11.02.2005           B1 (POZITIF)      
  06.12.2005                   BB- (POZITIF)  
  10.03.2005                           BB- (POZITIF)
  14.12.2005           BA3 (DURAGAN)      
  
  23.01.2006   BB (POZITIF)          
  27.06.2006   BB (DURAGAN)          
  
  10.05.2007           BB- (DURAGAN)  
  28.12.2007                   BB- (DURAGAN)
  03.04.2007   BB- (NEGATIF)          
  
  31.07.2008   BB- (POZITIFF)         
  13.11.2008   BB- (NEGATIF)          
  17.09.2009           BA3 (POZITIF)      
  18.09.2009   BB- (DURAGAN)          
  27.10.2009                   BB- (POZITIF)  
  03.12.2009                   BB+ (DURAGAN)  
  
  08.01.2010           BA2 (DURAGAN)
  01.02.2010                           BB (DURAGAN)
  19.02.2010   BB (POZITIF)
  05.10.2010           BA2 (POZITIF)      
  24.11.2010                   BB+ (POZITIF)
  
  23.11.2011                   BB+ (DURAGAN)
  
  01.05.2012   BB (DURAGAN)
  20.06.2012           BA1 (POZITIF)
  05.11.2012                   BBB-(DURAGAN)
  
  27.03.2013   BB+ (DURAGAN)
  16.05.2013           BAA3 (DURAGAN)
  23.05.2013                           BBB-(DURAGAN) 
  
  07.02.2014   BB+ (NEGATIF)
  11.04.2014           BAA3 (NEGATIF)
  
  26.02.2016                   BBB-(DURAGAN)
  06.05.2016   BB+ (DURAGAN) 20.07.2016    BB (NEGATIF)  
  29.07.2016                                    
  19.08.2016                   BBB-(NEGATIF)  
  23.09.2016           BA1(DURAGAN)  
  04.11.2016   BB (DURAGAN)
  
  27.01.2017   BB (NEGATIF)          BB+ (DURAGAN)
  17.03.2017           BA1(NEGATIF) 08.03.2018         BA2 (DURAGAN)
  01.05.2018   BB-(DURAGAN)
  13.07.2018                   BB (NEGATIF)
  16.08.2018                           BBB-(NEGATIF)  
  17.08.2018   B+(DURAGAN)   BA3 (NEGATIF)
  
  14.06.2019           B1 (NEGATIF)      
  12.07.2019                   BB- (NEGATIF)              
  01.11.2019                   BB- (DURAGAN)
  
  21.08.2020                   BB- (NEGATIF)
  11.09.2020           B2 (NEGATIF)
  
  19.02.2021                   BB- (DURAGAN)
  31.05.2021                           BB (DURAGAN)
  03.12.2021                   BB- (NEGATIF)  
  10.12.2021   B+(NEGATIF)                   
  11.02.2022                   B+ (NEGATIF)
  MEVCUT DURUM  B+(NEGATIF)   B2 (NEGATIF)  B+ (NEGATIF)  BB (DURAGAN)

  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa