KAP: GARAN TGB [ ] TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)

  
  
  
  ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023363 
  
  
  
  DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8029244901805D39185D0185
  
  
  
   
  
  
  
   	KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 	2022-01-01 2022-03-31 	2021-01-01 2021-03-31  
  
  
  
   	GELIR VE GIDER KALEMLERI 		
  
  
  
   	FAIZ GELIRLERI 	20838436000 	11265841000  
  
  
  
   	KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 	14671526000 	8974984000  
  
  
  
   	ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 	241384000 	128034000  
  
  
  
   	BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 	13682000 	18275000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 	1007055000 	223029000  
  
  
  
   	MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 	4787072000 	1806753000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 	37887000 	25703000  
  
  
  
   	GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 	2680815000 	881198000  
  
  
  
   	ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 	2068370000 	899852000  
  
  
  
   	FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GELIRLERI 	117717000 	114766000  
  
  
  
   	FAIZ GIDERLERI (-) 	-7633977000 	-4965699000  
  
  
  
   	MEVDUATA VERILEN FAIZLER 	-6181063000 	-4029716000  
  
  
  
   	KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 	-481034000 	-325504000  
  
  
  
   	PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 	-24321000 	-21282000  
  
  
  
   	IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 	-621712000 	-550704000  
  
  
  
   	KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 	-36794000 	-26192000  
  
  
  
   	DIGER FAIZ GIDERLERI 	-289053000 	-12301000  
  
  
  
   	NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 	13204459000 	6300142000  
  
  
  
   	NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 	2950349000 	1859091000  
  
  
  
   	ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 	4040142000 	2365619000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERDEN 	310265000 	197476000  
  
  
  
   	DIGER 	3729877000 	2168143000  
  
  
  
   	VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) 	-1089793000 	-506528000  
  
  
  
   	GAYRI NAKDI KREDILERE 	-1010000 	-537000  
  
  
  
   	DIGER 	-1088783000 	-505991000  
  
  
  
   	TEMETTU GELIRLERI 	1634000 	1046000  
  
  
  
   	TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 	2066482000 	69734000  
  
  
  
   	SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	826787000 	1157610000  
  
  
  
   	TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 	-13508881000 	4728614000  
  
  
  
   	KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 	14748576000 	-5816490000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GELIRLERI 	3808038000 	2930829000  
  
  
  
   	FAALIYET BRUT KÂRI 	22030962000 	11160842000  
  
  
  
   	BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) 	-6681218000 	-4926743000  
  
  
  
   	DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 	-1107456000 	-946485000  
  
  
  
   	PERSONEL GIDERLERI (-) 	-1638269000 	-1022938000  
  
  
  
   	DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) 	-2718182000 	-1744906000  
  
  
  
   	NET FAALIYET KARI (ZARARI) 	9885837000 	2519770000  
  
  
  
   	BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 	0 	0  
  
  
  
   	OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 	1110387000 	693972000  
  
  
  
   	NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	10996224000 	3213742000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	-2786551000 	-531817000  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	-7417547000 	-10478000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	-338483000 	-1646669000  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	4969479000 	1125330000  
  
  
  
   	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	8209673000 	2681925000  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 	0 	0  
  
  
  
   	SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 	0 	0  
  
  
  
   	DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 	0 	0  
  
  
  
   	CARI VERGI KARSILIGI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 	0 	0  
  
  
  
   	ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 	0 	
  
  
  
   	DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	DONEM NET KARI VEYA ZARARI 	8209673000 	2681925000  
  
  
  
   	GRUBUN KARI (ZARARI) 	8209673000 	2681925000  
  
  
  
   	AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 	0 	0  
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
   	HISSE BASINA KAR (ZARAR) 		
  
  
  
  

  • Daha Fazla Haber
  • Ana Sayfa