İSİMFİYATFARK(%) FARKPİYASA İZLENİMİARTANAZALAN
  BIST 100 - XU100
  1484
  BIST 30 - XU030
  425
  BIST BANKA - XBANK
  112
  BIST BANKA DISI LIKIT 10 - X10XB
  37
  BIST LIKIT BANKA - XLBNK
  06
  BIST SIGORTA - XSGRT
  15
  BIST SINAI - XUSIN
  29132
  BIST ULASTIRMA - XULAS
  35