İSİMFİYATFARK(%) FARKPİYASA İZLENİMİARTANAZALAN
  BIST 100 - XU100
  0100
  BIST 30 - XU030
  030
  BIST BANKA - XBANK
  014
  BIST BANKA DISI LIKIT 10 - X10XB
  010
  BIST LIKIT BANKA - XLBNK
  06
  BIST SIGORTA - XSGRT
  06
  BIST SINAI - XUSIN
  0161
  BIST ULASTIRMA - XULAS
  08