İSİMFİYATFARK(%) FARKPİYASA İZLENİMİARTANAZALAN
  BIST 100 - XU100
  2870
  BIST 30 - XU030
  723
  BIST BANKA - XBANK
  111
  BIST BANKA DISI LIKIT 10 - X10XB
  28
  BIST LIKIT BANKA - XLBNK
  16
  BIST SIGORTA - XSGRT
  33
  BIST SINAI - XUSIN
  6492
  BIST ULASTIRMA - XULAS
  35