İSİMFİYATFARK(%) FARKPİYASA İZLENİMİARTANAZALAN
  BIST 100 - XU100
  1583
  BIST 30 - XU030
  524
  BIST BANKA - XBANK
  38
  BIST BANKA DISI LIKIT 10 - X10XB
  010
  BIST LIKIT BANKA - XLBNK
  15
  BIST SIGORTA - XSGRT
  15
  BIST SINAI - XUSIN
  41120
  BIST ULASTIRMA - XULAS
  36